2225 Üllő, Pesti út 209. +36 29 / 320-264

Murexin Padlófűtés ellenőrző blomba - 10 db

Murexin Padlófűtés ellenőrző blomba - 10 db

Murexin Padlófűtés ellenőrző blomba - 10 db
65.354 Ft,-55.551 Ft,- / csomag

Padlófűtés ellenőrző lomba
(SICHERHEITSPLOMBE FUER HEIZESTRICHE)


Terméktulajdonságok
A Murexin Padlófűtés ellenőrző blomba fűtött esztrichre (ASP 1 és ASP 2) megmutatja, hogy az előre menő víz hőmérséklete mekkora. Az 5 db jelző kölünböző hőmérséklet tartományokban, fokozatosan elszíneződik, 40, 43, 46, 49 és 54°C nál a világos szürke, antracit szürkévé válik.


Bedolgozás
Padlófűtés ellenőrző blomba ASP 1: A blombát a beépítési előírásoknak megfelelően a friss
esztrichbe kell belenyomni. Figyelni kell arra, hogy a blomba egy hőszigetelő lapocskával van egybeépítve. Ha ez hiányzik, befolyásolhatja a mérési eredményeket. Padlófűtés ellenőrző blomba ASP 2: Az öntapadós ragasztós hátoldalról a védőfóliát le kell húzni blombáról, és úgy kell felragasztani a felületre.  A blombát más ragasztóval bekenni nem szabad. A blombára vonatkozó előírásokat mindíg be kell tartani. Javasoljuk, hogy fűtő-körönként helyezzenek el ellenőrző blombákat, és az alaprajzon jelöljék be ezek helyeit.

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket.

Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra.

Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni.

Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.